Anayasamızın 74.maddesinde yer alan, Kamu Denetçiliği Kurumu :  " Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle , idarenin  her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını ; insan haklarına dayalı, adalet  anlayışı içinde , hukuka  ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek,araştırmak ve önerilerde bulunmak  üzere "6328 sayılı Kanunla 29.06.2012 tarihinde kurulmuştur.
 
        Ombudsman; hukukukn üstünlüğünü sağlanması,insan haklarına saygının geliştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı temelinde dört yıldır çalışmalarını sürdürmektedir.
 
        Ombudsman, başta ülkemizde olmak üzere, dünyada yaşanan göç ve mülteci krizini bir insanlık dramı olarak görmüş  ve "İnsan İnsanın Dostudur" düsturuyla hareket ederek "Göç ve Mülteciler konulu bir rapor hazırlamıştır.
 
        Bu raporun sonuçlarını açıklayarak dünyadaki tüm ombudsmanların dikkatini bu drama çekmek amacıyla ; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teşrifleriyle 2-3 Mart tarihlerinde "IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyomu " gerçekleştirecektir.
 
        OMBUDSMAN 2017  Resmi Web Sayfası için tıklayınız...