Nüfus Müdürlüğünün İş ve İşlemleri ile ilgili duyurusu ekte yayınlanmıştır.  Tıklayınız...
 
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.